Initiatieven

Als kerk ondersteunen we permanent 4 organisaties. Verder organiseren we lokale acties voor bijvoorbeeld het Leger des Heils en de Voedselbank. Wil je ons helpen? Geef dan een gift, zodat we nog meer mensen kunnen helpen.

A21

A21  strijd voor het afschaffen van onrecht in de 21e eeuw. A21 voorkomt dat mensen verhandeld worden, beschermt en ondersteunt mensen die verhandeld zijn en vervolgt handelaars van mensen.

Afbeelding - Logo A21
Afbeelding - Logo Compassion

Compassion

Compassion zorgt voor geestelijke, economische, sociale en psychologische ontwikkeling van kinderen die in extreme armoede leven. Binnen het programma van Compassion staat Jezus centraal en wordt er gewerkt via lokale kerken. Vandaag de dag hebben meer dan 1,7 miljoen kinderen een veranderd leven door het programma van Compassion.

Vision Rescue

Vision Rescue geeft eten, biedt scholing, verleent medische hulp, traint vaardigheden en verleent andere vormen van hulp om straatkinderen in India te helpen. Hun werk in uit uitgebreid van het helpen van straatkinderen, naar het helpen van prostituees, verslaafden en andere kwetsbare groepen in de stad.

Afbeelding - Vision Rescue
Afbeelding - Wattoto

Watoto

Watoto ontfermt zich over weeskinderen in Oeganda. Ze bouwen huizen en dorpen waar weduwen en weeskinderen wonen als gezin. De kinderen krijgen scholing en medische en geestelijke verzorging. Watoto ontfermt zich over ruim 3.000 weeskinderen. Kinderen die geen hoop meer hadden, hebben nu een familie en een toekomst.